به گزارش برنا از شهرکرد؛ معاون امور توانبخشی و سالمندان سازمان بهزیستی گفت: امسال 400میلیارد ریال اعتبار به اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه بهزیستی کشور(سی بی آر) اختصاص یافت.

کیوان دواتگران در جمع رسانه های استان چهارمحال و بختیاری افزود: این میزان اعتبار برای ایجاد پنج هزار فرصت شغلی جدید در بین معلولان هزینه می شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه توانبخشی مبنتی بر جامعه طی 2 دهه گذشته در مناطق روستایی اظهار کرد: 30 درصد از افراد ساکن در حاشیه شهرها و روستاها زیرپوشش این طرح هستند.

وی بر گسترش و اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق شهری در سال جاری با جمعیتی زیر50 هزار نفر تاکید کرد و گفت: این طرح همچنین با اولویت شناسایی معلولان در روستاهای بالای 50 خانوار و با هدف پیشگیری از تشدید معلولیت، اشتغالزایی و توانمندسازی معلولان در حال اجراست.

وی از پیشگام بودن استان چهارمحال وبختیاری در اجرای این طرح در سطح کشور قدردانی کرد و گفت: یکی از مولفه های توانمندسازی معلولان تغییر در زندگی افراد معلول است.

دواتگران اظهار کرد: د ر حوزه توانمندسازی معلولان و جامعه هدف بهزیستی ارتقای سلامت، افزایش آگاهی، آموزش و افزایش کمک به معیشت، شغل و مسائل اجتماعی و مشارکت اجتماعی و خودکفایی اقتصادی مورد تاکید است.

گفتنی است ؛ در حال حاضر بیش از یک میلیون و 250 هزار نفر معلول شناسایی و خدمات مستمر و غیر مستمر بهزیستی استفاده می کنند .

معاون امور توانبخشی و سالمندان سازمان بهزیستی به منظور شرکت در کارگاه آموزشی، توجیهی کمیسیون پزشکی با حضور معاونان و کارشناسان توانبخشی منطقه 5 بهزیستی شامل استان های بوشهر، فارس، چهارمحال وبختیاری، ایلام و هرمزگان به شهرکرد سفر کرده است.