به گزارش برنا از شهرکرد؛  مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان از ثبت ملی پنج آیین عاشورایی در ماه محرم خبر داد واظهار داشت: این آیین ها شامل فروبردن علم در قدمگاه بن،مراسم آقا سلام در شهر بن، مراسم خیمه سوزان وتعزیه حضرت قاسم (ع) در شهر طاقانک وآیین چاق چاقو در شهر سامان می باشند.

بهمن عسگری سوادجانی با بیان اینکه مراحل تکمیل پرونده وثبت ملی این آیین ها از سال 88 تا کنون انجام شده است گفت: در شرف شناسایی چند آیین معنوی دیگر در استان نیز جهت تشکیل پرونده هستیم که برای ثبت ملی تشکیل پرونده وبه دبیرخانه مربوطه ارسال می شوند.

عسگری سوادجانی مجموعه آثار معنوی ثبت شده این استان را 48 اثر دانست و خاطرنشان کرد: ازاین تعداد 17اثر در سه سال فعالیت دولت یازدهم ثبت ملی شده اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: