اعضای مجمع جوانان و سازمان های مردم نهاد کردستان ، سرپرست خبرگزاری برنا از مرکز آموزش فنی حرفه ای شهید ورمقانی سنندج بازدید کردند.

لینک کوتاه خبر