گروه پزشکی شهید رهنمون از روز پنج‌شنبه با استقرار در منطقه حاشیه‌نشین نایسر سنندج، بیماران کم بضاعت و بی بضاعت را به صورت رایگان ویزیت می کنند و بیماران نیاز به عمل جراحی در بیمارستان کوثر جراحی خواهند کرد.

لینک کوتاه خبر