مجمع انتخابات هیات هندبال استان کردستان به ریاست رمضانعلی دولو در سنندج برگزار شد و طی آن اکبر عربی با کسب 17 رای و کل آرا ماخوذه به مدت چهار سال از سوی مجمع به عنوان رئیس هیات هندبال استان کردستانن انتخاب شد.

لینک کوتاه خبر