نیروگاه برق آبی سردشت و تصفیه خانه آب مهاباد با حضور رییس مجلس و وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

لینک کوتاه خبر