به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه وی افزود: وجود گیاهان مقدس به عنوان یک عنصر اصلی تزیینی در معماری و هنر دوران مختلف زندگی بشر از باستان تا قرن حاضر می باشد. گیاه لوتوس که در ضمیر ناخودآگاه انسان ریشه ای عمیق دارد و در درون خود دنیای خدایان و انسان ها را احاطه کرده با منشا زندگی و تخیل آدمی جوش خورده است، بدین معنی که مبین رشته های جادویی و روحانی می باشد که نخستین آدمیان را به جهان می پیوندد.، نخستین تصاویری که بشر از این گیاه خلق کرده بیانگر حس انتزاعی اوست.

دکتر کهریزی خاطر نشان کرد: ظهور نیلوفر از آبهای اولیه که عاری از هر گونه آلودگی بوده ، نشانه خلوص، پاکی و نیروی بالقوه است که از درون آن نیروی مقدس حیات، دانش و معرفت ظهور می کند و این گل بیانگر نمادهای مختلف می باشد که مشترک با عقاید سایر ملل نیز هست به عنوان مثال سمبل باروری ، کامیابی ، قدرت حاصلخیزی زمین ، حمایت از هر موجود زنده ، صلح جهانی، زیبایی، تندرستی، مظهر عشق، ریاضت و عبادت می باشد. نیلوفر با آیین مهری نیز پیوستگی نزدیک می یابد. در صحنه زایش مهر ، او از درون غنچه نیلوفر متولد گردیده است بنابراین بر خلاف اینکه ریشه لوتوس را در آیین بودا پنداشته اند به آیین مهر که قدمتی بس طولانی تر از آِیین بودا دارد مربوط می گردد.

وی تاکید کرد: گل نیلوفر در تخت جمشید و در نقش برجسته‌های آن حک شده‌است. در حجاری‌های طاق بستان کرمانشاه هم گل نیلوفر مربوط به زمان ساسانیان دیده می‌شود.

کهریزی بیان داشت: نظر به از بین رفتن نیلوفرهای سراب نیلوفر کرمانشاه و ضرورت تکثیر و احیاء این گیاه ارزشمند، ضرورت داشت تا در اولین فرصت ممکن تکثیر این گیاه به روش کشت بافت انجام شود. برای اولین بار  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی اقدام به تکثیر تعدادی بوته از این گیاه کرد.

دکتر کهریزی اظهار امیدواری کرد که در صورت حمایت مسئولین استان تکثیر بیشتر آن را توسط پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در استان گسترش دهیم و این سمبل زیبایی و باستانی را در استان کرمانشاه حفظ کنیم.