.به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، پیش از این در خبرگزاری ها از قول رئیس حوزه هنری خبری مبنی بر نیم بهاء شدن بلیط سینماها در ماه رمضان منتشر شد. اما پس از مراجعه به سینما آزادی اطلاعیه ای در نقاط مختلف نصب شده بود که قیمت بلیط سینما در ماه رمضان هیچ گونه تغییری ندارد.

نکته جالب این است که این خبر در صورت تکذیب یا تغییر می بایست از همان طریقی که اطلاع رسانی صورت گرفته است اصلاح شود اما مراجعان خیلی دیر و در لحظه ورود به سینما متوجه موضوع می شوند.

گفتنی است رئیس حوزه هنری در همان زمان پس از اعلام خبر ابراز امیدواری کرد با نیم بها شدن قیمت بلیط ها در ماه رمضان، استقبال از فیلم های اکران شده در این ایام بیشتر شود!