به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، فدراسیون جهانی این رشته نام 10 وزنه بردار را که در المپیک لندن تست دوپینگ آنها مثبت شده است، اعلام کرد.

در میان نفرات اعلام شده تنها دو نفر در بخش مردان تست دوپینگ آنها مثبت شده که یکی از این ورزشکاران «ایلیا ایلین» قزاق است که در دسته 94 کیلوگرم قهرمان المپیک لندن شده بود.

دیگری آپتی آیوکادوف روس است که این وزنه بردار در دسته 85 کیلوگرم (هم دسته کیانوش رستمی) مدال نقره گرفته بود. اکنون با این شرایط مدال برنز کیانوش رستمی در المپیک لندن تبدیل به مدال نقره خواهد شد.

هفت وزنه بردار دیگر مربوط به بخش زنان هستند و یک وزنه بردار در بخش مردان که در المپیک لندن نهم شد، در این لیست حضور دارد.