به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، پژواک کرم‌پور در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه «هاگن» آلمان است و دوران مربیگری را سال2001 در آلمان شروع کرده  است.

پژواک کرمپور در حال حاضر مترجم رسمی و آنالیزور فدراسیون فوتبال می باشد کرمپور امروز با حضور در دفتر باشگاه بعثت و مذاکره با مدیر عامل باشگاه بعثت با عقد قراردادی یکساله به عنوان سرمربی تیم بعثت کرمانشاه منصوب شد.