به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، محورهای این همایش عبارتند از:

  • دختران در آینه اندیشه اسلامی
  • جایگاه دختران در دیدگاه امامین انقلاب
  • دختران در آینه عرفان اسلامی
  • نقش دختران در بسط فرهنگ انقلاب اسلامی

مقالات می بایست حداکثر در سه صفحه تا تاریخ ۵ مرداد به نشانی زیر ارسال گردند:

Reyhaneafarinesh۹۵@gmail.com

گفتنی است به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت اهدا و مقالات در کتاب سمینار منتشر خواهد شد.

اطلاعات بیشتر در شماره ۶ نشریه ریحانه آفرینش و یا در کانال تلگرامی دبیرخانه همایش منتشر خواهد شد.

https://telegram.me/Reyhaneafarinesh