به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، درروز یکشبنه مورخ ٩٥/٤/١٣ بازدید سر زده ایی از محل های فروش بازی های رایانه ای سطح استان صورت گرفت.

بنا به این گزارش سهیل سنجابی دبیر ستاد مبارزه با بازی های رایانه ایی غیر مجاز به همراه پلیس اماکن  عمومی استان برای شناسایی و کنترل بازار بازی های رایانه ای در سطح استان کرمانشاه بازدیدی در این راستا به عمل آوردند که  در این بازدید با توجه به اهمیت این موضوع و تاکید مقام محترم وزارت مبنی بر نظارت برگذران اوقات فراغت دانش آموزان در خصوص بازی های رایانه ایی از چندین مکان فروش بازیهای رایانه ای بازدیدی به عمل آمد.

سنجابی افزود:  در این بازدید علاوه بر توجیح کردن فروشندگان درخصوص فروش بازی و همچنین در اختیار قراردادن لیست بازی های غیر مجاز ی که توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای کشورمشخص شده است پرداختند و در ادامه این بازدید تذکراتی نیز به چند واحد صنفی متخلف داده شداست و نسبت به جمع آوری بازی های غیر مجاز واحد های متخلف اقدامات لازم صورت گرفت.