به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، شهردار کرمانشاه در جمع مدیران شهرداری با تأکید بر اینکه مدیریت هدفمند در راستای توسعه شهر، از اولویت های شهرداری است، گفت: در بدنه شهرداری افراد تحصیل کرده و با تجربه و متعهد کم نیستند و باید با شناسایی دقیق افراد توانمند و دلسوز شرایط را برای استفاده از فکر و اندیشه آنها فراهم کرد.

 مهندس آرش رضایی نیروی انسانی را سرمایه اصلی هر سازمان است خواند و افزود: مدیریت این سرمایه ارزشمند باید بر مبنای حفظ تعصب سازمانی، چابک‌سازی سازمانی و ایجاد نشاط اداری، پیش برود .

شهردار کرمانشاه تأکید کرد: باید با نگاه به تعهد و تخصص و مدیریت منابع انسانی و ایجاد انگیزه در خلق فضای کاری مناسب بخصوص ایجاد شرایطی برای توسعه سرمایه اجتماعی در بین کارکنان باعث رشد و شکوفایی و خلاقیت در بدنه شهرداری باشیم.

وی ادامه داد: ما به دنبال شهروندمداری هستیم  و باید بستری را برای مشارکت حداکثری شهروندان در مدیریت شهری و نیز افزایش تعامل با بدنه شهرداری فراهم کنیم.

مهندس رضایی با بیان این‌که تمام همت و تکاپوی شهرداری، برای جلب رضایت شهروندان است، اظهار داشت: این تلاش‌ها وقتی ارزشمند است که تکریم ارباب رجوع، به عنوان یک اصل ارزشی، در بخش‌های مختلف شهرداری بارز باشد.

وی با اشاره به اینکه یکی از انتقاداتی که به شهرداری می شود مربوط به پاسخگویی به مطالبات شهروندان و جلوگیری از بروکراسی اداری است و تاکیدکرد باید ساختاری در آینده ترسیم کنیم که در کمترین زمان ممکن پاسخگوی شهروندان باشیم.