به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، ناصری امید با بیان این مطلب عملکرد سال گذشته در راستای تفاهم نامه فی ما بین در مجموعه در خصوص طرح هجرت 100 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای و تاثیر مثبت آن در  جامعه گفت: امسال نیز اهتمام مجموعه اداره کل با توجه به همکاری و هماهنگی های خوب بسیج سازندگی در این زمینه بر تحقق تعهدات مصوب در تفاهم نامه در  سالجاری می باشد .

ناصری امید ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دلسوزی های مدیریت بسیج سازندگی و تعامل خوب ایشان گفت : مجموعه ی اداره کل آمادگی همکاری های بیشتر با بسیج سازندگی در عرصه های دیگر مخصوصاً در توانمند سازی روستائیان می باشد.

ناصری امید اشاره نمود همکاری متقابل صورت گرفته در این دو مجموعه در سال گذشته و پرداخت تسهیلات ازسوی بسیج سازندگی برای مهارت دیدگان در عرصه های اقتصاد مقاومتی منجر به ایجاد بیش از 5000 شغل گردید که امید است امسال نیز اقدام خوبی با توجه به نیاز استان صورت گیرد.

ناصری امید بیان کرد یکی از راهکار های مفید جهت غلبه بر بیکاری توجه به آموزش های فنی و حرفه ای می باشد که در وحله ی اول بایستی در نهادینه کردن فرهنگ مهارت آموزی در جامعه اقدام نمود.