«اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی»

بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در نظر دارد به منظور رفع بخشی از کمبودهای نیروی انسانی در مشاغل بهداشتی و درمانی و غیر بهداشتی درمانی  از محل مجوز استخدام 448114 تاریخ 1394/12/25 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تعداد 366 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی بصورت پیمانی استخدام نماید.لذا از متقاصیان واجدشرایط برای شرکت در آزمون مذکور دعوت بعمل می آید بمنظور کسب اطلاعات و جزییات مربوط به رشته هاو شغل محل استخدام به دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی که در تاریخ 1395/4/28 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار داده خواهد شد مراجعه نمایند .

ضمنا تاریخ و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون که در شهریورماه خواهد بود در دفترچه راهنما اعلام می گردد.

معاونت توسعه مدیریت و منابع