به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در آیین تکریم و معارفه روسا و دادستان های پیشین و جدید حوزه قضائی ثلاث باباجانی که با حضور امام جمعه، اعضای شورای تأمین و قضات و کارکنان این شهرستان برگزار شد، قضا را هم شأن و هم آزمون انبیا دانست و برای این موضوع که قضا محمل آزمون پیامبران الهی است به حکایت قرآنی اختلاف دو برادر بر سر مالکیت میش هایشان و اقامه دعوا نزد حضرت داوود (ع) اشاره کرد و نهیب الهی را برای تذکار خطای ایشان، تعریض و تلویح به ضرورت تجری تشریفات و مقدمات دقیق رویه دادرسی قبل از حکم کردن قضائی را یادآور شد.

دکتر عدالت خواه با تشریح حکایت این پیامبر الهی بر لزوم مداقه قضائی تأکید ورزید و افزود این موضوع یک ضرورت عقلی است و حتی دراصول محاکمات  و قواعد دادرسی بین المللی هم این مسأله پذیرفته شده دنبال می شود.

ایشان مواعد قانونی حین دادرسی ها را فرصت ارزشمندی برای اعمال فرهنگ اخلاقی قضای اسلامی دانست و گفت چه خوب است که با بسط فرهنگ تعامل، گفتگو و مصالحه در بین مردم و القای این باور که مرجع قضائی در حکم جراحی پایان جراحات اجتماعی است فضای حل منازعات را تغییر دهیم نه اینکه به محض حدوث و بروزکوچکترین اختلاف، اولین گزینه که در ذهن و زبان مردم متصور شود رجوع به محکمه باشد. بلکه این ظرفیت آخرین راه نرفته باشد که مردم به آن برسند .

رئیس شورای قضائی استان منازعات خانوادگی را به عنوان مثالی روش برای دیدگاه خود انتخاب کرده و ادامه داد باید با بستر سازی فرهنگی اختلاف زن و شوهر ها را قبل از رسیدن به پای میز محاکمه حل و عقد شود.

عالی ترین مقام قوه قضائیه در استان افزود در محاکم و جریان دادرسی هم نگاه فرهنگی می تواند راه گشای خوبی برای ترویج اخلاقیات باشد و مخصوصا مراجعی که آمار کمتری از پرونده ها داشته باید دقت بیشتری را صرف سیاست های فرهنگی کنند چرا که می شود در خلال دادرسی هم مواعظ مشفقانه فرهنگی جایگاه خاصی داشته باشد و اساسا با این رویکرد و توجه به ریشه های بستر موازین اخلاقی و ظرفیت های لایتناهی دین مبین اسلام می توان دادگستری را یک مرکز فرهنگی دید که قضات محترم را برای التفات ویژه به این رویکرد توصیه و دعوت می کنم.

در پایان از زحمات آقایان باباخانی و احمدیان، رئیس و دادستان پیشین حوزه قضائی ثلاث باباجانی تقدیر شد و آقایان نظری و احمدی بعنوان متصدیان دو جایگاه پیشگفته رسما معرفی شدند.

دکتر عدالت خواه با اشاره به گذار بسیار سریع روزهای عمر، از مقامات جدید قضائی این شهرستان تلاش برای جلب حداکثری رضای خداوند و لسان صدق در بین مردم این حوزه خواستار شد.