شرایط بهره مندی از آن و مهم ترین نکات این جوایز به شرح زیر است:

دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، دکتری تخصصی همۀ رشته ها و دوره های تخصصی و فوق تخصصی رشته های علوم پزشگی که در سال های مجاز تحصیل (دانشجویان دورۀ کارشناسی چهار سال، دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد دو سال، دانشجویان دورۀ دکتری حرفه ای هفت سال، دانشجویان دوره های تخصص و دکتری تخصصی چهار و نیم سال و دانشجویان دوره های فوق تخصصی در رشته های علوم پزشکی سه سال) در یکی از دانشگاه ها یا مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحصیل می کنند می توانند از این جوایز بهره مند شوند.

یادآوری ۱: دانشجویان متقاضی علاوه بر داشتن شرایط بالا، باید در مهرماه سال جاری دانشجو بوده و فارغ التحصیل نشده باشند؛ تا زمانی که فرد دانشجو باشد جایزه های تحصیلی به وی تعلق می گیرد.

یاد آوری ۲: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به صورت متمرکز از طریق سازمان مرکزی دانشگاه به بنیاد ملّی نخبگان معرفی می شوند و نیازی به نام نویسی در این فرایند ندارند.

بررسی پروندۀ دانشجویان سایر دانشگاه ها منوط به ثبت کامل اطلاعات متقاضی در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد (http://soraya.bmn.ir) است.

شرط لازم: متقاضیان برای بهره مندی از این جوایز باید دارای دست کم یکی از ویژگی های زیر و حائز بیشترین امتیاز از فعالیت های نخبگانی باشند:

الف. کسب مدال طلا، نقره یا برنز در المپیادهای دانش آموزی ملّی و جهان

ب. کسب رتبۀ برتر در آزمون های سراسری ورود به دانشگاه های کشور (رتبه های کشوری زیر ۱۰۰۰ ورود به دورۀ کارشناسی یا دکتری حرفه ای در گروه های ریاضی و فنی، تجربی، علوم انسانی، هنر یا زبان های خارجی، رتبه های زیر ۵۰ در مجموعۀ امتحانی در دورۀ کارشناسی ارشد)

ج. کسب رتبۀ اول تا سوم در المپیاد های ملّی دانشجویی

د. کسب رتبۀ برتر در آزمون های سراسری علوم پزشکی کشور اعم از آزمون های جامع، پیش کارورزی، دستیای در رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی

ه. کسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه

و. کسب عنوان دانشجوی نمونۀ کشوری

ز٫ برگزیده شدن در جشنواره های علمی، پژوهشی، فنّاورانۀ مورد تأیید بنیاد

ط. فعالیت های هنری یا ادبی برجسته

ی. برگزیده شدن در مسابقه های ملی و جهانی مهارت

ک. ثبت اختراع برگزیده بر اساس آیین نامۀ شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده

۴٫ شرط کافی: دانش آموختگان باید اولاً حدنصاب لازم را از فعالیت های نخبگانی (شامل فعالیت های فنّاورانه، پژوهشی و آموزشی) به دست آورند و ثانیاً حائز بیشترین امتیاز در بین متقاضیان باشند.

یاذآوری: بررسی داشتن حد نصاب لازم و کسب بیشترین امتیاز در بین متقاضیان، بر اساس فعالیت های نخبگانی اعلامی متقاضی، توسط سامانۀ اطلاعاتی بنیاد محاسبه و نتیجۀ آن از طریق سامانه به متقاضی اعلام می شود.

مصادیق فعالیت های نخبگانی دارای امتیاز به شرح زیر است:

الف. موفقیت های علمی در دانشگاه (آموزشی، پژوهشی، فنّاوری و …)

ب. کسب جایزه های تحصیلی بنیاد

ج. کسب رتبۀ برتر در آزمون های علمی(مانند کنکور، آزمون های سراسری علوم پزشکی، المپیاد های دانشجویی و…)

د. برگزیده شدن در جشنواره های معتبر علمی، پژوهشی، فنّاورانۀ مورد تأیید بنیاد(مانند جشنواره های خوارزمی، رازی، فارابی، رویش، شیخ بهایی و ..)

ه. برگزیده شدن در جشنواره های معتبر ادبی و هنری یا فعالیت های قرآنی مورد تأیید

۶٫ با توجه به اینکه امتیاز های دانشجویان به کمک نرم افزار تخصصی محاسبه می شود لازم است:

۸-۱ همۀ اطلاعات به طور کامل در سامانه بارگذاری شود. لازم به ذکر است که متقاضیان پس از تشکیل پرونده در سامانه ثریا، در مرحله”درخواستها” گزینه در خواست بررسی پرونده برای جایزه های تحصیلی را انتخاب نمایند؛ در صورت عدم انتخاب این گزینه پرونده متقاضی بررسی نمی شود.

۸-۲ فرصت نهایی برای تکمیل پرونده برای دانشجویان فعلی هر مقطع ۳۰/۴/۱۳۹۵ و فرصت نهایی برای تکمیل پرونده برای دانشجویان ورودی جدید هر مقطع ۲۰/۷/۱۳۹۵ است و ضروری است دانشجویان اطلاعات خود را به همراه مدارک مثبته حداکثر تا این تاریخ در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری کنند.

یادآوری مهم ۱: چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص می شود متقاضی اطلاعات خلاف واقع بارگذاری کرده است، متقاضی نه فقط از این جایزه بلکه از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می شود و عدم صداقت وی به دستگاه های ذی ربط و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می شود.

یادآوری مهم ۲: تحویل اطلاعات، بررسی اطلاعات و اعلام نتایج صرفاً از طریق سامانۀ اطلاعاتی بنیاد و به شکل الکترونیکی صورت می پذیرد و بنیاد به هیچ عنوان پاسخ گو حضوری نیست.

 شماره تماس جهت پاسخگویی به سوالات متقاضیان: ۰۸۳۳۴۲۱۵۵۵۷ و ۰۸۳۳۴۲۹۰۰۲۴ (کارشناس جایزه های تحصیلی)                                                                                                    http://kermanshah.bmn.ir