به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه  همزمان با سفر ریاست محترم جمهور به استان کرمانشاه، مرکز تخصصی آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد (آپا) دانشگاه رازی  27 تیرماه95 ب حضور مهندس محمد تسلیمی معاون مرکز ملی مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، افتتاح شد.

همچنین   تسلیمی از فضای اختصاص داده شده در پردیس دانشگاه رازی و تجهیزات مرکز بازدید کرد و به تشریح اهداف و شرح وظایف مورد انتظار این مرکز پرداخت.

 گواهینامه فعالیت مرکز آپای دانشگاه رازی به استناد اقدام چهارم از راهبرد دوم سند افتا و نظام ملی مقابله با حوادث رایانه ای به دکتر حامد منکرسی اعطا شد.

 لازم بذکر است که مرکز آپای دانشگاه رازی به عنوان هفدهمین مرکز آپا در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نموده است. خدماتی از قبیل شناسایی تهدیدات رایانه‌ای، کشف آسیب‌پذیری‌ها، رسیدگی و کمک به سازمان‌ها در هنگام بروز حوادث ناشی از حملات و رخدادهای امنیتی، انجام آزمون نفوذپذیری بر روی شبکه‌های رایانه‌ای و سامانه‌های نرم‌افزاری و خدمات آگاهی‌رسانی و آموزش عمومی و تخصصی مرتبط در این مرکز ارائه می‌گردد.