به گزارش خبرگزاری برنا، دکتر اسداله رازانی افزود: معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور نامه ای در خصوص  الحاق ایجاد منطقه آزاد تجاری_ صنعتی قصرشیرین به فهرست مناطق مندرج در لایحه" ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری _ صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی ارسال کرده اند که این موضوع در جلسه مورخ 24/11395 هیات محترم وزیران به تصویب رسیده است.

وی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید "با تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری_ صنعتی قصرشیرین" به مردم استان کرمانشاه به خصوص مردم شهرستان قصرشیرین هدیه ویژه ای اعطا کردند که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی این اقدام موثر و تاریخ ساز دولت دکتر روحانی باعث رونق اقتصادی و شکوفایی هر چه بیشتر این منطقه خواهد شد.

دکتر رازانی تصریح کرد: دولت دکتر روحانی با تدبیر و درایت خود ایجاد منطقه آزاد تجاری_ صنعتی قصرشیرین را در کنار هفت منطقه آزاد تجاری_ صنعتی در کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده اند که این موضوع می تواند کمک شایانی  به تصویب این اقدام ارزشمند در صحن مجلس شورای اسلامی نماید.