به گزارش خبرگزاری برنا، در اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دالاهو بیش از 42 میلیارد ریال برای پروژه های مختلف خدماتی، توسعه ای، نیمه تمام، تعمیراتی، مستمر، طرح هادی روستاها و طرح های جدید توزیع شد.

 

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان دالاهو به ریاست فرماندار محترم و حضور روسای ادارات  و برخی مدیران استانی و کارشناس سازمان برنامه ریزی در روز شنبه مورخ 9اردیبهشت 1396 راس ساعت 10 برگزار گردید.


 

تصاویر