به گزارش خبرگزاری برنا، مهندس رضا رحیمی در جلسه ایجاد هماهنگی لازم برای واگذاری بنگاه های تولیدی مازاد بانک ها به سرمایه گذاران برای اشتغالزایی و رونق اقتصادی بیشتر در استان که با حضور مسئولین بانک های استان در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد افزود: بانک ها موظف به واگذاری این بنگاه های تولیدی در راستای توجه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی در استان می باشند.

وی خواستار اطلاع رسانی کامل از نحوه و شرایط واگذاری این بنگاه های تولیدی از سوی بانک های استان به دستگاه های اجرایی جهت در اختیار گذاشتن این اطلاعات به سرمایه گذاران شد و اظهار داشت: اولویت کار در استان برای اجرای طرح های تولیدی، واگذاری بنگاه ها و طرح های تولیدی مازاد بانک ها به سرمایه گذاران است و در مرحله بعدی باید اجرای طرح های جدید مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تصریح کرد: افراد و سرمایه گذارانی که متقاضی اجرای طرح های تولیدی هستند باید بنگاه های تولیدی مازاد  بانک ها را با تمامی شرایط و مشخصات به صورت کامل در اختیار آنان قرار داد زیرا این گونه طرح ها آماده تولید هستند و نیازی به سپری شدن زمان برای شروع ابتدایی ندارند.

وی تاکید کرد: با واگذاری این گونه طرح ها به بخش خصوصی و سرمایه گذاران علاوه بر اینکه از یکسو کمک به تولید و اشتغال در استان می شود از سوی دیگر از هزینه منابع برای اجرای طرح های جدید جلوگیری می شود و همچنین با واگذاری این طرح ها سرمایه بانک ها از بلاتکلیفی نیز خارج می شود.

وی بیان داشت: همه دستگاه های اجرایی به همراه بانک ها در استان مسئول کمک به رونق اقتصادی و تولید در راستای اقتصاد مقاومتی مورد تاکیدات مقام معظم رهبری هستند.

مهندس رحیمی بیان داشت: در استان کرمانشاه کارآفرینان و تولیدکنندگان توانمندی وجود دارند که باید فضا و بستر بیشتری از سوی مسئولین ذیربط برای فعالیت  این گونه افراد جهت کمک به رونق اقتصادی و اشتغالزایی فراهم شود.