وزیر کار و استاندار کرمانشاه از پروژه 620واحدی مسکن مهر پاوه بازدید کردند.

لینک کوتاه خبر