به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ احمد مسعودی، گفت: به منظور توسعه الگوی کشت مناسب، کاشت گیاهان دارویی و گیاهان با نیاز آبی کم، محصول زیره سبز در شهرستان توصیه و ترویج می‌شود.

او افزود: بر این اساس در سال زراعی ۹۹-۹۸ زیره سبز در این شهرستان در سطح ۱۳۵ هکتار کشت شد.

مسعودی تصریح کرد: برداشت محصول زیره سبز در این شهرستان با پیش بینی متوسط عملکرد ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار و تولید جمعی ۸۱ تن آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: با توجه به سطح زیر کشت زیره در سال قبل که ۱۰۰ هکتار با تولید ۶۰ تن بود، افزایش ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد و درآمدی در حدود ۳۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال را عاید بهره برداران می‌کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: