به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد ضیاالدینی در این خصوص اظهار داشت: از سوی مدیرکل، حجم فعالیت های مورد انتظار حوزه سوادآموزی برای سال 1399 به ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه ابلاغ شد.

وی افزود: این حجم بر اساس شاخص هایی از جمله آمار بی سوادان به استناد سرشماری سال 95، اطلاعات پایگاه های سوادآموزی، عملکرد از سال 95 لغایت 98، حجم فعالیت سال 98 و سایر مؤلفه های تأثیرگذار تعیین شده است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان کرمان بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت شورای پشتیبانی سوادآموزی، شورای آموزش و پرورش، شرکای حوزه سوادآموزی، مدیران و معلمان واحدهای آموزشی، مؤسسات و تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و مؤثران و معتمدان تأکید کرد و تحقق واقعی کمیت حجم ابلاغی و فعالیت‌های مورد انتظار را خواستار شد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: