به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدجواد فدائی در جلسه مدیران ستادی استانداری مراجعه مردم و شکایات آنها به بازرسی و دیگر بخشهای استانداری را نشانه خوب کار نکردن برخی دستگاههای اجرایی و مدیران استان دانست و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید به گونه ای عمل کنند تا درخواست های مردمی در همان سطح پاسخ داده شود و به نتیجه برسد.

استاندار کرمان، شناخت از جایگاه استانداری را مهم خواند و از اینکه استانداری به جای کار ستادی و سیاستگذاری باید کم کاری برخی دستگاههای اجرایی را جبران کند انتقاد کرد.

وی از استانداری به عنوان دولت استان کرمان نام برد و گفت: همچنان تلاش می کند سیستم اداری را اصلاح کنم.

دکتر فدائی تصریح کرد: اگر سیستم اداری کارش را درست انجام دهد فکر استاندار برای توسعه آزاد می شود اما در شرایط کنونی سیستم‌اداری دچار روزمرگی شده است و تا چنین رویه ای حاکم باشد توسعه، شتاب نمی گیرد.

استاندار کرمان تصریح کرد: مردم از استانداری توقع بالایی دارند تا دولت را در استان به شایستگی نمایندگی  کند.

وی جایگاه مدیران استانداری در سطح استان را بسیار مهم‌ ارزیابی کرد و گفت: مدیران ستادی استانداری باید به این سوال پاسخ که جایگاه مدیران ستادی استانداری کجاست پاسخ دهند.

وی خواستار بازبینی مدیران در حوزه کاری خود و اصلاح روندهای معیوب شد.

استاندار کرمان از مدیران استانداری درخواست کرد: بر عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی در حوزه کاری خود نظارت و از جایگاه حاکمیتی ورود کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: