به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ جعفر رودری در جلسه راهبری مدیریت توسعه استان که درتالار شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزارشد، اظهار داشت: مباحث دولت الکترونیک وخدمات شناسه دار که هر دستگاه باید یک شناسه کامل الکترونیک داشته باشد به شکل جدی در دستور کار شورای برنامه ریزی استان است.

او افزود: توسعه حکمرانی مطلوب کلید توسعه است وبرای اینکه کشور‌ها از نظام سرانه پایین گذر به درآمد بالا داشته باشند باید ساختار‌هایی رعایت کنند.

رودری با بیان اینکه شاخص‌های حکمرانی مطلوب که درمجامع بین المللی مانندبانک جهانی تعریف شده اساس توسعه خدمات است، گفت: اثربخشی دولت‌ها یکی از شاخص‌های بانک جهانی باشد.

او تاکید کرد:به عبارت دیگر اگر نظام اداری کارا نداشته باشیم نظام سلامت نیز تحت تاثیر قرار گرفته و نمی تواند اثربخشی داشته باشد.

رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اظهارداشت:به گزارش وزارت اقتصاد ،براساس متد بانک جهانی و از بین ۶ شاخص این نهاد بین المللی  ایران بین ۲۰۹ کشور جهان در آیتم اثربخشی دولت در رتبه ۱۳۱  قرار دارد.

رودری گفت: کرمان هم این زمینه به عنوان بخشی ازکشور ایران نسبت به نظام اداری کشور خیلی جایگاه بهتری ندارد.

او تصریح کرد:یکی ازبخش‌های نظام اداری دولت الکترونیک است که این مهم  زمینه کاهش هزینه، شفافیت و افزایش رضایت را فراهم می‌کند.

رییس مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد: تاکید استاندار کرمان بر این است که برای هریک از دستگا‌ه های اداری استان ۶۵ فرایند با ذکر نام تدوین شده  تا الکترونیکی شوند.

رییس مدیریت وبرنامه ریزی استان بیان کرد: ۶۵ دستگاه اجرایی استان ارزیابی و بیش از ۴۵۰ هزار مکاتبه واستعلام سالانه  بین دستگاه های استان انجام می‌شود، یعنی به عبارتی سالانه ۴۵۰ هزار استعلام و ۴۵۰ هزار پاسخ استعلام داریم.

رودری افزود: یک چهارم موارد استعلام شونده مربوط به اداره کل مالیاتی یعنی ۲۴ درصد استعلام و ۲۲ درصد ثبت اسناد واملاک بوده است که نیمی ازکل استعلام‌ها ازطرف این دو دستگاه بوده، پزشکی قانونی ،بیمه سلامت وشهرداری که افزوده شوند ۷۰ درصدکل استعلام‌ها را انجام می‌دهند.

او گفت: ۱۰ درصد دستگا‌ه های ما ۹۰ درصد مکاتبات را انجام می‌دهند به عبارتی دادگستری ۲۶ درصد پلیس و بانک‌ها وشهرداری مجموعا ۵۶ درصد کل استعلام‌ها ازاین دستگاه‌ها انجام می‌شود.

او بیان کرد: ما درحوزه دولت الکترونیک باید خدمت را با هزینه کمتر ،رضایت بیشتر وکیفیت مناسب انجام دهیم.

رودری با اشاره به گام‌های ۴ گانه علمی بررسی خدمات الکترونیکی گفت: در گام اول ۲۳۶۴ خدمت شناسه دار شناسایی شده که در ۶۵ دستگاه دولتی پراکنده شده است.

او گفت: گام اول این است که ۱۰۰ درصدخدمات درسایت‌های سازمانی باید اطلاع رسانی شود.

رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بیان کرد:در گام بعدی ۶۲۳ فعالیت از ۲۳۶۴ مورد خدمت باید هدف گذاری شود وبین ۶۵ دستگاه دولتی تعیین تکلیف شود.

رودری همچنین اظهار داشت: درگام سوم کاربران دولت الکترونیک پرداخت‌های مالی را از طریق شبکه انجام و دیگر نیاز به مراجعه حضوری ندارند.

روردی اظهارداشت: جمع هدف ما ۲۴۵ بخش خواهدبود تا تعامل الکترونیکی بین دستگاهی برقرار شود.

دراین جلسه درخصوص تسهیل در آموزش‌های مجازی ویژه دانش آموزان استان ونیز برفعال شدن سامانه استعلامات بین دستگاهی استان تاکید شد.

همچنین مقرر شد، یک سایت متمرکز استانی برای جلوگیری از سردرگمی مردم،  تعریف شود که آدرس سایت‌های ادارات استان باید در آن موجود باشد ، همچنین برگزاری جلسات دستگاه‌ها به شکل وبینار‌های استانی باید برگزارشود.

آموزش کاربردی فناوری به شهروندان ونیزکارکنان دولتی ازطریق فنی وحرفه‌ای انجام شود.

همچنین درادامه نشست کارگروه حقوق شهروندی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در دستگاه‌های اجرایی با محوریت دولت الکترونیک تاکید شد.

فعال سازی سامانه‌های پاسخگویی تلفنی، گویا ومجازی برای کاهش حضورمردم در دستگاه‌های اداری ازجمله این مباحث مورد تاکید بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: