به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ حمیدرضا رشیدی، افزود: باتوجه به اینکه نظام پزشکی نیروی کافی برای نظارت بر مطب‌ها ندارد؛ بنابراین مقرر شد که حوزه بهداشتی با کمک همکاران نظارتی بهداشت و درمان نظارت بر نحوه اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مطب‌ها را داشته باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: تاکنون در سطح استان، هیچ مطبی پلمب نشده است که امیدواریم که با همکاری پزشکان و مردم چنین موردی در استان نداشته باشیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: