به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ امید رضایی اظهار داشت: در این رابطه پرونده ای در دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان منوجان تشکیل شده است و بازپرس پرونده به صورت ویژه تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده است .

این مقام قضایی اعلام کرد:با توجه به اینکه این دومین حادثه ای است که طی یک هفته اخیر در معادن  استان کرمان رخ داده است، ضرورت دارد سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سایر دستگاه های مسئول و متولی موضوع ایمنی و امداد را در معادن به صورت ویژه تری دنبال کنند.

دادستان منوجان با اشاره به اینکه علل حادثه در حال بررسی می باشد،هشدار داد:با مقصران احتمالی بدون اغماض و توجه به جایگاهشان برخورد قضایی صورت خواهد پذیرفت.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: