شبکه ملی آسیب های اجتماعی جوانان با حضور اسدی مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، دکتر بصیری معاون استاندار، پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان و مهدوی مدیرکل دفتر امور اجتماعی فرهنگی استانداری کرمان، در محل اداره کل ورزش و جوانان به صورت وبینار با دکتر تندگویان معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان به همت موسسه مهر گستر کویر افتتاح شد.

لینک کوتاه خبر