به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ احمد اسکندری نسب در جلسه کمیته مدیریت عملکرد که با رویکرد تحلیل نتایج ارزیابی سال 98 و تبیین ارزیابی سال 99 برگزار شد، با بیان ضرورت الکترونیکی شدن فرایندها و روال های اداری، گفت: دولت الکترونیک به معنی ساماندهی مجدد خدمات شهروندی به کمک فناوری اطلاعات است که منجر به ارتقای بهره وری داخلی و ارائه بهتر خدمات دولتی می شود.

وی افزود: برای این که اثربخشی کارها بیشتر شود و شاهد ارتقای شفافیت و کارایی بهتری باشیم باید فعالیت ها را به سمت غیرحضوری شدن و در بستر الکترونیک پیش ببریم که قطعا رضایتمندی بیشتر مردم را هم در پی خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به بند 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت را به صراحت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری" کرده است، گفت: طی سال های گذشته فعالیت های زیادی برای کارامدی بیشتر ساختارهای اداری انجام شده که مهمترین آن ایجاد دولت الکترونیک است، امیدواریم بتوانیم به نقطه ای برسیم تا با استفاده از توان فناوری اطلاعات کشور خدمات مختلف به مردم در قالب بسترهای غیرحضوری، به صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی ارائه شود.

اسکندری نسب گفت: در خصوص میز خدمت در اداره کل آموزش و پرورش استان، اداره راهبری مکاتبات و اسناد و اداره فناوری اطلاعات پیگیر کار هستند تا بهره وری، بیشتر و مراجعات حضوری به حداقل برسد.

وی در زمینه بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی اداره کل از همه معاونان، روسای ادارات داخلی و رابطان قدردانی و خاطرنشان کرد: برای چهارمین سال متوالی آموزش و پرورش استان کرمان در جشنواره شهید رجایی و در ارزیابی دستگاه های استان، موفق به کسب رتبه برتر شد که امیدواریم این افتخار همچنان در سال های آینده نیز تداوم داشته باشد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: