به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سید محمد حبیب اللهی در نشست اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش با مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان که به صورت مجازی برگزار شد، با بیان ضرورت و اهمیت ارزشیابی، اظهار داشت: راهبری، نظارت و ارزشیابی ارکان مهم آموزش هستند،  نظارت های میدانی یا غیرحضوری بر مدارس و فعالیت هایشان باید انجام شود، در هر شهرستان و منطقه سرگروه های آموزش ظرفیت بسیار خوبی برای راهبری، نظارت و ارزشیابی هستند.

وی با بیان این در نظارت ها و راهبری ها اصل های مهمی وجود دارد، گفت: اولین اصل در نظارت، اطمینان از وجود اطلس آموزشی است و وجود اطلس فقط به این معنا نیست که چند درصد دانش آموزان آموزش حضوری یا غیرحضوری دارند، بلکه به این معناست که وضعیت، کاملا روشن باشد که به چه شکل آموزش در جریان است، مدیر مدرسه دقیقا باید بداند وضعیت تک تک دانش آموزان چگونه است؟ و فرصت های آموزشی باید مشخص و مستند سازی شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان، گفت:  تا این تاریخ هر مدرسه باید دو کارنامه ارزشیابی مستمر مهر ماه و آبان ماه را آماده کرده باشد، ارزشیابی های مستمر، تهیه کارنامه ها و تحت پوشش بودن همه دانش آموزان در آموزش، بسیار مهم است.

حبیب اللهی با بیان این که همه مدارس باید ارزیابی شوند، گفت: ارزیابی و نظارت از مدارس باید صورت گیرد، چه به صورت میدانی، چه به صورت غیرحضوری و درب هیچ مدرسه ای نباید بسته باشد.

وی با اشاره به این که معاونان آموزش در شهرستان ها و مناطق، وظیفه راهبری آموزش را دارند، خاطرنشان کرد: کارگروه راهبری شاد در شهرستان ها و مناطق تشکیل شده و شاهد ارسال اطلاعات خوبی بودیم که امیدواریم اتفاق های خوبی در زمینه کاهش ایرادهای این شبکه بیفتد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: