به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدصادق شجاعی اظهار داشت: سیستم مدیریت پرونده های قضایی یک بانک اطلاعاتی جامع در دستگاه قضایی محسوب می شود.

این مقام ارشد قضائی استان تصریح کرد:خدمت به مردم، اصلی مهم در نظام جمهوری اسلامی است و یکی از اقدامات و شعارهای مسئولین در راستای افزایش خدمت به مردم و دولت الکترونیک است که دستگاه قضایی نیز در این راستا حرکت می کند.

 معاون دادگستری استان کرمان بیان کرد: نرم افزار سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک، خدمت به مردم و رسیدن به عدالت است.

معاون فن آوری و اطلاعات دادگستری استان کرمان  افزود: یکی از اقدامات قوه قضائیه در قالب دولت الکترونیک و در راستای استقرار فن آوری اطلاعات در نظام مدیریت پرونده های قضایی، ایجاد و توسعه سیستم مدیریت پرونده قضایی (سمپ) است.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات موجود در فرایندهای دادرسی ، از طریق استفاده از کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتفع خواهد شد

شجاعی خاطرنشان ساخت:  CMS سیستمی برای کمک به اشخاص مرتبط با پرونده­های قضایی شامل کادر اداری و قضایی دادگاه ها، کادر اداری و مدیریتی قوه قضائیه و اصحاب دعوا برای دریافت و مدیریت بهتر پرونده­های قضایی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است .

وی ادامه داد: با راه اندازی این سیستم طی شش سال گذشته دفاتر کاغذی سنتی از دادگستری‌ها جمع‌آوری شده و پرونده‌ها به‌ صورت الکترونیکی ثبت و روند رسیدگی به آنها دنبال می‌شود.

معاون رئیس کل دادگستری کل استان اضافه کرد: سیستم مدیریت پرونده قضایی، بانک اطلاعاتی جامعی است که سعی شده تا به واسطه آن، تمامی امور به صورت مکانیزه مدیریت شود .

شجاعی عنوان کرد: اقداماتی نظیر ثبت پرونده، صدور ابلاغیه، تعیین وقت رسیدگی و تنظیم صورتجلسه و صدور دستورات قضایی جملگی در سیستم ثبت و ضبط می گردد تا انجام تقاضای ارباب رجوع راحت تر شده و پاسخگویی به آنها نیز با سرعت انجام شود.

معاون فن آوری و اطلاعات دادگستری استان کرمان  گفت: طی آخرین گزارش ارزیابی عملکرد که توسط معاونت آمار و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام گردیده، دادگستری کل استان کرمان، در عملکرد اداری و قضائی  براساس برآورد این معاونت  در دوه ماه متوالی رتبه اول کشوری را کسب نمود.

وی افزود: در بخش عملکرد اداری ، دادگستری استان با کسب میانگین امتیاز اداری 3322   و در بخش قضائی با کسب میانگین امتیاز 1731    را به خود اختصاص داده است و در مجموع با5054   امتیاز رتبه اول کشوری را دارا می باشد.

این مقام قضائی استان کرمان با اشاره به فرهنگسازی در بین مردم برای دریافت خدمات الکترونیک یادآور شد: استفاده از این سیستم، نیازمند فرهنگسازی است تا مردم بیشتر به پیگیری امور به صورت الکترونیکی اعتماد کنند و کار خود را از این طریق پیگیری نمایند.