به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ "علی بابایی" که در دفتر خود میزبان فرمانده، جانشین و جمعی از معاونین و روسای پلیس استان کرمان بود، با اشاره به کاهش درآمد های شهرداری به سبب بروز رکود در ساخت و ساز، بیان داشت: با این حال همتی جمعی برای ساماندهی بافت قدیم شهر کرمان وجود دارد.

بابایی افزود: با این که فکر می کردیم در پروژه عمرانی میدان آزادی با مشکلات عدیده ای مواجه می شویم اما نیروی انتظامی و پلیس راهور با تدبیر ویژه ای از میزان مشکلات مان کاستند.

وی با اشاره به حل شدن مشکل ترافیکی میدان آزادی شهر کرمان، اضافه کرد: امیدواریم دغدغه های کسبه اطراف این میدان نیز به زودی مرتفع شود.

شهردار کرمان با بیان این مساله که نه سرعت را فدای دقت و نه دقت را فدای سرعت خواهد کرد، اظهار داشت: اجرای  هم زمان پروژه های عمرانی کار پلیس را دوچندان کرده است اما برای آبادانی کرمان نیازمند چنین حرکتی بودیم.

وی در پایان ضمن تقدیر از اقدامات پلیس کرمان، گفت: با تمام دشواری ها یک بار هم پلیس خم به ابرو نیاورد و همواره ما را در پیشبرد پروژه ها یاری کرد و می کند.