به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سرهنگ "رضا بنی اسدی" در دیدار با شهردار کرمان، گفت: همواره نقش کرمان در سطح کشور تعیین کننده بوده است و ما توقع داریم در مباحث عمرانی نیز چنین جایگاهی داشته باشیم.

وی افزود: پیشرفت کند کرمان ناشی از عدم هم پوشانی ارگان های مختلف است و منفعت همکاری ما، در نگاه کلان به خود ما و مردم باز می گردد.

سرهنگ بنی اسدی به وجود آوردن زمینه های استقبال از سرمایه را امری ضروری خواند و گفت: باید با همکاری هم شرایط امنیتی مطلوب برای جذب سرمایه را در استان به وجود آوریم و با به حداقل رساندن بروکراسی اداری کار سرمایه گذاران را تسهیل کنیم.

وی همکاری پلیس با شهرداری کرمان را یک همکاری مستمر خواند و بیان داشت: مسدود شدن میدان آزادی توفیقی اجباری شد تا مردم شهر کرمان استفاده بیشتر از کمربندی شهری را در دستور کار خود قرار دهند.

فرمانده انتظامی استان در پایان اظهار داشت: نیازمند یک بسیج عمومی برای پیشبرد کار هستیم و باید با تدابیری از به زحمت افتادن بیشتر مردم جلوگیری شود.