به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدرضاخانی شهرداران مناطق چهارگانه و مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندها در این خصوص گفت: با توجه به صدور پروانه های ساختمانی و همچنین صدور مجوزهای نوسازی و بهسازی اماکن تجاری و مسکونی مقرر شد خاکبرداری و حمل خاک و همچنین نخاله های ساختمانی توسط خودروهایی که  دارای مجوز و کارت مخصوص هستند صورت پذیرد.

در خصوص ثبت نام خودرو ها و اخذ مجوز و کارت نیز مقرر شد تسهیلات لازم صورت بگیرد تا خودروها و یا حتی شرکت هایی که در این خصوص فعالیت دارند بتوانند بر طبق قانون با فراغ بال بهتر و قانونمند نسبت به این امر اقدام نمایند. در این رابطه به اتفاق شهرداران محترم مناطق به این اجماع رسیدیم که فرهنگ سازی لازم در این راستا انجام شود و فراخوان عمومی در رابطه با ثبت نام و تشکیل پرونده و تهیه کارت صورت گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری در ادامه افزود: در خصوص موارد فو ق همچنین هماهنگیهای لازم با مقام قضایی برای برخورد و توقف با متخلفین نیز به انجام رسیده و بر طبق قانون با متخلفین ساختمانی و خودروهای حمل خاک و نخاله که اقدام لازم جهت اخذ مجوزهای لازم را به انجام نرسانیده اند برخورد خواهد شد.

همچنین در زمینه برخورد با افرادیکه بوسیله خودرو اقدام به دستفروشی و  سدمعبر مینمایند هماهنگی لازم با پلیس راهنمایی و رانندگی به عمل آمده و منبعد این خودروها در صورت ایجاد مشکل و سد معبر در مرحله اول جریمه و در مراحل بعد با توقیف خودرو مواجه خواهند.