به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ موسی برومند در حاشیه بازدید از پایگاه های طرح سنجش سلامت شهر کرمان افزود : طرح سنجش سلامت نو آموزان بدو ورود به دوره ابتدایی از 18 خرداد سال جاری در استان آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد : در این طرح، نوآموزان مورد ارزیابی بینایی، شنوایی، گفتار، زبان، آمادگی تحصیلی و سلامت جسمانی قرار می گیرند.

برومند افزود : 38 پایگاه سنجش سلامت نو آموزان بدو ورود به دوره ابتدایی در استان کرمان مشغول فعالیت هستند که پنج پایگاه سنجش سلامت در شهر کرمان فعال است.

سرپرست اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان گفت : پیش بینی می شود بیش از 54 هزار نوآموز بدو ورود به دوره ابتدایی، امسال در استان کرمان مورد سنجش سلامت قرار گیرند.

موسی برومند هدف از اجرای طرح سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی را شناسایی آسیب ها، مشکلات جسمی، حرکتی و ذهنی نوآموزان به منظور پیشگیری از معلولیت ها و جایگزینی مناسب نوآموزان در مدارس عنوان کرد.

وی با اشاره به الکترونیکی شدن طرح سنجش نو آموزان بدو ورود به دوره ابتدایی بر ثبت نام به موقع نو آموزان توسط مدیران مدارس در سامانه سنجش و مراجعه والدین و نو آموزان طبق نوبت ارائه شده توسط سامانه در پایگاه های سنجش تاکید کرد.

برومند گفت : به منظور مداخله زود هنگام و تسریع در روند سنجش سلامت و آمادگی جسمانی نو آموزان بدو ورود به دبستان، نو آموزان بدو ورود به پیش دبستانی نیز در 15 شهرستان استان از ابتدای مرداد ماه جاری سنجش می شوند.

بر پایه این گزارش؛ سرپرست اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان پایگاه های سنجش سلامت و آمادگی جسمانی نو آموزان بدو ورود به دوره ابتدایی شهر کرمان را مورد بازدید و ارزیابی قرار داد.