به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدرضا عسکری اظهار کرد: تاکنون برای مرمت حمام باغ لله بیش از یک میلیون و 200 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی از استحکام بخشی و سبک سازی پشت بام حمام باغ لله خبر داد و گفت: با رفع موانع و نخاله های ساختمانی و هدایت آب های سطحی، کار مرمت و بازسازی این بنای تاریخی30 درصد پیشرفت کرده است.

عسکری با بیان این که کاربری حمام دو بخش دارد خاطرنشان کرد: بخشی از آن به عنوان حمام تاریخی و بخشی دیگر به عنوان رستوران سنتی مجموعه ای کامل را تشکیل می دهد.