به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ "محمود وفایی"  با اشاره به طرح مستندسازی بافت تاریخی روستای هنزاء با همکاری دانشکده هنر و معماری داتشگاه باهنر کرمان، افزود: در این طرح به مباحثی چون مطالعات محیطی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی معیشتی، شناخت و معرفی الگوهای معماری اصیل روستا مبتنی بر برداشت میدانی پرداخته می شود.

وی به بررسی مطالعات محیطی وجغرافیای طبیعی و تاریخی ، وضعیت پوشش گیاهی روستا و محدوده آن اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین بررسی ویژگی‌های انسانی، جمعیت‌شناختی و فرهنگی روستا شامل؛ گویش، پوشش، مراسم، سنت‌ها و آئین‌ها، ساختار قومی و فرهنگی،‌ مذهبی و ویژگی‌‌های سیاسی وسیر تحول روستا در این طرح انجام می پذیرد.

وفایی بیان داشت:در این مستند سازی به مطالعه عوامل دیگری چون ارزش‌گذاری بناها، مالکیت اراضی موجود، تعیین محدوده بافت فرهنگی- تاریخی با استفاده از اسناد به دست آمده و مطالعات انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتنی است: هنزا روستائی زیبا از توابع شهرستان رابر ودر مسیر جاده بافت- جیرفت در 15 کیلومتری بخش ساردوئیه واقع شده است.