به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ احمد امینی روش در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری  در خصوص اعضاء و آیین‌نامه نحوه فعالیت ستاد شهرستانی بازآفرینی و پایدارمحدوده‌ها و محله‌های هدف، عنوان نمود: هدف از ایجاد ستاد تحقق مفاد سند ملی راهبردی احیاء بازسازی و نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و تحقق اهداف و مصوبات ستاد ملی استانی بازآفرینی شهری، ارتقای حقوق شهروندی و کیفیت زندگی، عمومی کردن دغدغه احیاء بهسازی ونوسازی و رفع موانع قانونی و مقرراتی در جهت تحقق اهداف سند ملی و …. می‌باشد.

وی گفت: بافت فرسوده شهری خاطر مردم را آزرده می کند و قطعا هر شهروند ما که خانه بیرون می آید باید فضای شهر یک آرامش خاصی به او بدهد.

وی افزود: از آنجایی که بحث شهر و شهرنشینی یک مسئله بسیار حساس و پیچیده است و شهرداری نمی تواند به تنهایی از عهده ی همه مشکلات در بحث محله های فرسوده شهری برآید، می طلبد همه ی دستگاه های اجرایی در راستای شهری زیبا تلاش و همراهی کنند.

امینی روش ادامه داد: بازآفرینی در حقیقت یک مدل طراحی شهری عملیاتی است، که طرح می‌دهد، اجرا می‌کند و بستر را هم فراهم می‌کند تا رفتارهای نادرست شهری تغییر کند.

وی بزرگترین چالش شهری را بحث حاشیه نشینی دانست و گفت: در سال های گذشته مدیریت ،حفظ و حراست از محدوده شهر نشده است و تمام ذخایر شهری رفته است.

فرماندار جیرفت اظهار کرد: این فضای شهری برازنده مردم جیرفت نیست و عدم همکاری با اداره راه و شهرسازی باعث شده است که این وضعیت پیش آید.

وی ادامه داد: اگر تعامل سازنده بین دستگاه های اجرایی نباشد راه به جایی نخواهیم برد.

امینی روش تصریح کرد: گاهی اوقات ما به جای اینکه دنبال پول باشیم باید دنبال نظرات کارشناسی شده باشیم  و این قطعا می تواند منشا تحول باشد.