چندروز قبل فرصتی دست داد و به اتفاق خانواده از باغ موزه دفاع مقدس دیدن کردیم.  طبیعی است که ارایه توضیحات معتبر برای بازدید از این موزه ضروری است و خوشبختانه موزه دفاع مقدس کرمان از راویان و راهنمایان ورزیده ای برخوردار است. از جمله درزمان بازدید، آقای ماشاا...محمدباقری حدود 4 ساعت همراه ما آمد و توضیحات خوب خود را باحوصله ارایه کرد. حتی ایشان به درخواست ما برای پخش یک فیلم هم پاسخ مثبت دادند و آن را فقط برای ما پخش کردند.

در بین صحبت ها متوجه شدم فرزند و برادرشان به درجه رفیع شهادت نایل شده اند و فعالیت در موزه را نوعی ادای دین به شهدا می دانند.

با خداقوت به همه عزیزانی که در این وادی فعالیت می کنند به سهم خود از روایتگری منصفانه، معتبر و همراه با احساسات پاک آقای ماشاا... محمدباقری تشکر می کنم.

در جایی از موزه وی بخشی از وصیت نامه شهید بزرگوار مراد حیدری را به مانشان دادند و وقتی متوجه شدند معلم هستیم از ما خواست آن را برای دانش آموزان بخوانیم. این متن را با هم می خوانیم:

«آری ای عروسک های کوچک خیابان که به جای پی بردن به ارزش و مقام والای زن و رعایت پوشش اسلامی، ارزش و مقام خودرا در لختی و بی بندباری خلاصه کرده اید و به خیال خام خود خیال کرده اید که به عالی ترین مقام دست یافته اید. غافل از آنکه پیامبر عالیقدر اسلام هم شما و هم شوهران بی درد و بی عار و بی غیرت را که هیچ ارزشی برای شما قائل نشدند، لعنت کرده. هزاران ننگ و نفرین بر آن عده از زنانی که مقید به اصول و احکام الهی نیستند. فقط ارزش خود را در زینت و آرایش خلاصه کرده اند آن هم نه در خانه بلکه در خیابان نه برای شوهر بلکه برای بیگانه».