به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در نشست قضائی دادسرای عمومی وانقلاب دادسرای کرمان تاکید کرد: صیانت از آبروی افراد بایستی مورد توجه جدی قضات قرار گیرد و آراء صادره از سوی قضات بایستی متقن،مستدل،مستند وقابل دفاع باشند.

رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد:قوه قضائیه بایستی در جهت تقویت احساس عدالت در بین مردم تلاش نماید.

وی تاکید کرد:کارها وفرایندها در سیستم قضائی برمبنای یک برنامه جامع  تنظیم شده است و برنامه محوری در دستگاه قضائی یک اصل است.

 

دستگاه قضایی از نظر منابع مالی و انسانی در مضیقه است

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به افزایش مراجعات به دستگاه قضایی و افزایش انتظارات مردم از این دستگاه، افزود: واقعیت این است که قوه قضاییه از حیث منابع مالی و انسانی در مضیقه است و امکانات و منابع در اختیار این قوه با حجم کار ، مأموریتهای این قوه  و اهمیت عدالت ، تناسب و سازگاری ندارد .

وی ادامه داد: محدودیت های موجود در حوزه منابع مالی و انسانی در قوه قضائیه، در استانهایی نظیر استان کرمان بیشتر و پیچیده تر است و فضای اداری دستگاه قضایی در شهرستانها و بخشهای محروم استان کرمان در وضعیت بسیار دشوار و نامطلوبی قرار دارد و جاذبه خدمتی در برخی مناطق استان حداقل ممکن است.

وی یادآور شد: بسیاری از قضات غیر بومی استان بعد از مدتی متقاضی انتقال شده و انگیزه کاری به ندرت در آنان نیز کاسته می شود.

موحد تاکید کرد:  بهترین راهکار برای حل این مشکل، جذب قضات بومی آشنا با فرهنگ و شرایط منطقه و ماندگار در استان است که خوشبختانه با هماهنگی معاون محترم منابع انسانی قوه قضاییه و عنایت خاصی که این بزرگوار به مناطق محروم دارند، به دادگستری استان کرمان اجازه داد ه شد با اختبار شفاهی و آزمون کتبی ویژه ، قضات بومی جذب شوند که تا کنون 30 نفر از این داوطلبین مراحل گزینش خود را طی و بعضی در حال گذراندن دوران کارآموزی و برخی نیز آماده شرکت در دوره کارآموزی در استان کرمان هستند که بحول و قوه الهی این دوره بزودی آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد:  آزمون کتبی نیز با شرکت قریب پانصد داوطلب برگزار شده که امیدواریم به تعداد مورد نیاز پذیرش شوند تا در آینده نزدیک نیاز دادگستری استان برآورده و خدمات قضایی به مردم شریف کرمان توسعه پیدا کند .

وی تصریح کرد: از جهت کارکنان اداری نیز مشکلات جدی داریم و امیدواریم در سال جاری با جذب کارکنان جدید این کاستی مرتفع شود.

نماینده عالی قوه قضایه در استان کرمان  با بیان اینکه تزلزل و تاخیر در تصمیمات قضائی به اقتدار قوه قضائیه خدشه وارد می کند،عنوان داشت: قاضی،مقتدر محسوب می شود که درچارچوب موازین شرعی وقانونی تصمیمات قضائی خود را صادر نماید.