به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در حاشیه جلسه شواری حفظ حقوق بیت المال استان کرمان  افزود:در صورت اعلام و ارائه گزارش در این زمینه به تخلفات بررسی وبرخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

 

با متخلفان تصرفات غیرقانونی برخورد جدی خواهد شد

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تصرف غیرقانونی 310 هکتار  از اراضی پلاک 741 در شهرستان جیرفت، گفت: اداره کل اطلاعات استان کرمان این موضوع را پیگیری و رصد کرده است.

یدالله موحد روز سه شنبه در شواری حفظ حقوق بیت المال استان کرمان  افزود: در برخورد با تخلفات این حوزه نباید به ابطال اسناد اکتفا کرد و باید با افرادی که زمینه بروز این جرم را فراهم کرده اند نیز  برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان بیان کرد: در راستای برخورد با متخلفان در این پرونده، اداره کل اطلاعات در  مسیر برخورد با مفاسد باید با همکاری سازمان بازرسی پرونده ای را تشکیل داده و به دادستان جیرفت ارجاع دهد تا افراد مقصر مورد تعقیب کیفری قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان پیشنهاد کرد: در کمیته ای با حضور دادستان کرمان،مدیرکل بازرسی استانداری، نماینده شهرداری و مدیرکل راه و شهرسازی موضوع بدهکاری شرکت های حمل و نقل به شهرداری بررسی شده و تا 20 روز آینده موضوع به نتیجه برسد و در غیر اینصورت با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

این مقام ارشد قضائی استان درباره پرونده کاروانسرای وکیل نیز گفت: وقتی سازمانی قراردادی را تدوین می کند و تعهداتی را قبول می کند و این تعهدات را انجام نمی دهد موجب بروز جریمه برای دولت می شود که به نوعی خدشه به بیت المال است.

وی بر جلوگیری از تصرف کاروانسرای وکیل از سوی پیمانکار مربوطه تاکید کرد و گفت: موضوع کاروانسرای وکیل باید ظرف یک ماه آینده به نتیجه برسد.

وی از همکاری دستگاه های استان کرمان در صیانت از حفظ حقوق عمومی و بیت المال تقدیر کرد و گفت: امیدواریم با همکاری دستگاه های مربوطه به روزی برسیم که حتی یک ذره تعدی به حقوق بیت المال صورت نگیرد.