به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی زنگی آبادی در گردهمایی رؤسای ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان در زمینه اجرای مطلوب  پروژه مهر با اعلام این خبر، گفت: کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی مهمترین راهبرد آموزش و پرورش استان کرمان است.

وی برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی، فرماندهی و کنترل را از مهمترین اصول مدیریتی برشمرد و بر تدوین برنامه عملیاتی در راستای رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت تاکید کرد.

زنگی آبادی از برنامه ریزی به عنوان طراحی و تدوین طرح و نقشه برای رسیدن به هدف نام برد و خاطر نشان کرد: آشنایی با اهداف آرمانی، کلی و جزئی آموزش و پرورش  و دسته بندی و اولویت بندی این اهداف لازمه عملیاتی شدن برنامه های  سازمانی و جلوگیری از روزمرگی  است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته پیشرفت تحصیلی در اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: کمیته پیشرفت تحصیلی مرجع قانونی و رسمی برای پیگیری فعالیت های آموزشی و پرورشی در سطح مدارس، مناطق و استان و کیفیت بخشی به این فعالیت ها است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: کیفیت بخشی به آموزش امری مستمر، دائمی، دقیق و علمی است و تعامل و همکاری همه ی دست اندرکاران تعلیم و تربیت لازمه تحقق این هدف مهم است.

علی زنگی آبادی با اشاره به ظرفیت های گوناگون درون و برون سازمانی آموزش و پرورش  خاطر نشان کرد: اگر این منابع به خوبی شناسایی و ظرفیت های قانونی آموزش و پرورش فعال شود می توان با اولویت بندی اهداف و استفاده از منابع موجود در راستای کیفیت بخشی به آموزش گام های موثری برداشته شود.

وی  با بیان اینکه منظور از عوامل بهداشتی توجه به شرایط فیزیکی مدارس، نظافت، آراستگی، پاکیزگی و استقرار مدیریت اخلاق مدار مبتنی بر روابط انسانی مطلوب است، توجه به عوامل بهداشتی در پروژه مهر را نیز ضروری خواند و تصریح کرد: توجه به عوامل بهداشتی در ادارات آموزش و پرورش و مدارس موجب افزایش بهره وری و کار آیی می شود.

زنگی آبادی بر توزیع متوازن رشته های تحصیلی در شهرستان ها و مناطق  بر اساس سیاست های توسعه ای کشورتاکید کرد و افزود: هدایت دانش آموزان به سمت رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش با توجه به نیازها و امکانات کشور ضروری است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان با مهم خواندن نقش فضای آموزشی در تسهیل فرآیند یاد دهی و یادگیری بر استفاده از ظرفیت مردم و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان ها و مناطق در پروژه مهر تاکید کرد.

علی زنگی آبادی با اشاره به ارزیابی فعالیت پروژه مهر شهرستان ها و مناطق استان بر اساس گروه های درنظر گرفته شده ، گفت: نتایج ارزیابی پروژه مهر حداکثر تا پانزدهم آبان ماه سال جاری اعلام می شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان از رشد 43 صدم نمره در میانگین نمره ورقه امتحانات نهایی خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: این در حالی است که متوسط رشد کشوری 24 صدم نمره می باشد و استان کرمان رتبه برتر کشور را در میزان رشد میانگین نمره امتحانات نهایی سوم متوسطه دوره دوم به خود اختصاص داده است.