به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد محسن بیگی  با اعلام این خبر گفت: گروه سرود دانش آموزان پسر نابینای استان کرمان از مدرسه جابر کرمان با اجرای سرود «عطر خدا» رتبه اول جشنواره کشوری هنر های آوایی دانش آموزان با نیاز های ویژه کشور را کسب کرد و به عنوان نماینده سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در مسابقات هنر های آوایی دانش آموزان سراسر کشور شرکت خواهد کرد.

جشنواره هنر های آوایی دانش آموزان پسر با نیاز های ویژه  از هفدهم تا بیست و یکم مرداد ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار شد.