به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی زنگی آبادی که در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سخن می گفت افزود: سال قبل حدود 37 درصد از دانش آموزان  دوره متوسطه در رشته های فنی و حرفه ای  و کاردانش تحصیل می کردند که امسال با افزایش 3 درصدی این تعداد به 40 درصد می رسد و طی سه سال آینده به 50 درصد افزایش خواهد یافت.

وی از بازگشایی مدارس بعنوان یک جشن ملی یاد کرد و گفت : شورای برنامه ریزی بازگشایی مدارس به منظور بازگشایی مطلوب مدارس وانجام پروژه مهر از پانزدهم تیرماه لغایت پانزدهم مهرماه در سراسر کشور فعال می شود که در استان کرمان بنا به دستور مدیرکل آموزش و پرورش این شورا از بهمن ماه گذشته در قالب پنج کمیته ساماندهی نیروی انسانی ، انتصابات ، ارزیابی و نظارت ، تعمیر و تجهیز و اطلاع رسانی و تبلیغ و توجیه فعالیت خود را آغاز کرده است و به تناسب در 32 شهر و منطقه و استان نیز فعال شده است.

زنگی آبادی از موافقت آموزش و پرورش استان با نقل و انتقال حدود 40درصد از متقاضیان نقل و انتقال خبر داد و گفت : توزیع نامتوازن نیروی انسانی در سنوات گذشته باعث مازاد نیروی انسانی در برخی از مناطق و کمبود نیروی انسانی در برخی از رشته ها در مناطق دیگر استان شده است و در راستای رضایتمندی همکاران امسال با انتقال 1800 نفر از متقاضیان نقل و انتقال موافقت شده است