به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علیرضا رزم حسینی در دیدار با مشاورین طرح پایلوت اقتصاد مقاومتی قلعه گنج با اشاره به اینکه طرح فقرزدایی در ایران کارنامه موفقی نداشته است، افزود: مجموعه استانداری و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی امروز به درد مشترک رسیده اند و با همدلی توانسته اند، گام موثری را در جهت توانمندی سازی منطقه بردارند.

وی با تاکید براینکه توسعه صرفاً توسط دولت ها اتفاق نمی افتد، در این راستا باید به توسعه توسط بخش غیردولتی نگاه ویژه داشته باشیم، خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نهادی است که می تواند در این زمینه موفق عمل نماید.

استاندار کرمان نقش مشاورین را در طرح های توسعه ای بسیار تعیین کننده عنوان کرد و یادآور شد: دولت علاوه بر حمایت، پشتیبانی و همکاری، هیچگونه مداخله بازدارنده ای در طرح اقتصاد مقاومتی شهرستان قلعه گنج نخواهد داشت.

رزم حسینی اراده دولت یازدهم را بر تعیین و تکلیف امر توسعه و تسهیل در امور دانست و گفت: توسعه امری پایدار و همیشگی است و نباید این موضوع در یک بازه زمانی معین محدود شود.

وی از طرح توانمندسازی شهرستان قلعه گنج به عنوان تفکر و الگویی یاد کرد که در سراسر استان تکثیر می شود، افزود: استان کرمان به هشت منطقه اقتصاد مقاومتی تقسیم و توسعه هر یک از این زون ها با همکاری شرکت های توسعه گرا و توانمند انجام می شود.

استاندار کرمان با تاکید براینکه هیچگاه نگاه امدادی به شرکت ها توسعه گرا نداشته ایم، یادآور شد: استمرار حضور مسئولین و اجرای طرح های بنیاد مستضعفان در شهرستان قلعه گنج موجب امیدواری مردم منطقه شده و  می توان اعلام کرد که امر توسعه در استان کرمان، از الگوی مناسبی برخوردار شده است.

رزم حسینی با اشاره به اینکه مشاورین طرح و بنیاد مستضعفان نباید وارد مناقشات محلی و قبیله ای شود بلکه نگاه آنها باید نگاه منطقه ای باشد، خاطر نشان کرد: طرح اقتصاد مقاومتی شهرستان قلعه گنج توسط بنیاد مستضعفان باید با استفاده از پتانسیل ها و دارایی های موجود این شهرستان در جهت توانمندسازی اجرا شود.

در ادامه این دیدار مدیر شرکت اسکان ایران و مشاور ایرانی طرح توانمند سازی در شهرستان قلعه گنج ، به انعقاد قرارداد این شرکت پس از برگزاری مناقصه با بنیاد مستضعفان، طی مدت زمان یکساله به منظور مطالعه و اجرای طرح اقتصاد مقاومتی قلعه گنج اشاره کرد و گفت: تاکنون این شرکت چهار گام مهم از قبیل شناخت و تحقیق وضع موجود، چشم اندازی ها و استراتژی هاف اقدام اجتماعی، پایش و ارزیابی اقدام نموده است.

حمید رحیمی پور انارکی با اشاره به اینکه کار اقتصاد مقاومتی شهرستان قلعه گنج با مشارکت بیست نفر کارشناس ایرانی و 4 نفر کارشناس هلندی از اسفند سال 94 آغاز شده است، افزود: این شرکت آمادگی دارد، سوم شهریور نتایج مطالعات را در قالب برگزاری کارگاهی توجیهی ویژه مدیران استان جهت تبادل آرا ارائه نماید.

وی با اشاره به اینکه این شرکت تاکنون طرح های مشابه طرح های آمایشی در استان های لرستان و کهکیلویه و بویر احمر اجرا کرده است، یادآور شد: فقر و محرومیت زدایی از اهداف کلی و یکپارچه سازی و هم افزایی اقدامات در دست اجرا از اهداف اختصاصی این طرح در شهرستان قلعه گنج است.

مدیر شرکت اسکان ایران با تاکید براینکه طرح اقتصادمقاومتی شهرستان قلعه گنج در چارچوب نظری و قالب فکری طراحی شده است، خاطر نشان کرد: قبل از انقلاب توسعه شهری گسترده و اصلاحات ارضی، ترویج خرده مالکی در روستاها، مهاجرت کارگران روستایی را شاهد بودیم در حالیکه بعد از انقلاب در حوزه تقویت زیرساختها و توسعه فیزیکی شهر و روستاها، تقویت ارتباط شهر و روستا، خودکفایی در همه محصولات، مهاجرت به شهرها و عدم کاهش فقر در روستا توجه شده است.

رحیمی پور انارکی با اشاره به اقدامات انجام شده شرکت سبز اندیش پایش، گفت: در این طرح از فرصت های محلی مطابق با شرایط محلی با تاکید بر ساختار سازمانی مناسب محلی در مقایسه با ساختار سازمانی منطقه و ملی در چارچوب مفهومی معیشت پایدار تاکید و توجه شده است.

وی با تاکید براینکه فقر روند تاریخی داشته است، افزود: در دهه های گذشته طرح مقابله با قحطی در آفریقا و آسیا با هدف افزایش تولید محصولات غذایی به عنوان یکی از اولویت های جهانی مطرح شد ولی افزایش تولید مواد غذایی منجر به دسترسی فقرا نشد و امنیت غذایی را تامین نکرد.

مدیر شرکت اسکان ایران با اشاره به اینکه چهار سازمان (care ، Oxfam ، nudp ،dfid ) در راستای محرومیت زدایی اقدام می کنند، یادآور شد: با توجه به مشخصات شهرستان قلعه گنج تصمیم گیری شد تا مدل DFID را با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، تغییر اقلیم، انتقال تکنولوژی، فعالیت های غیرکشاورزی و انرژی های نو اجرا کند.

رحیمی پور انارکی بر پیوند شهر و روستا و توسعه از پائین به بالا در مناطق تاکید و خاطر نشان کرد: متاسفانه اراضی کشاورزی منطقه در 30 سال گذشته 2 و نیم برابر شده است، و باید توجه داشت که تغییر آن چنانی در سطح اراضی باغی ایجاد نشده اما در سطح اراضی زراعی، شاهد تغییر سه برابری هستیم.