به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ "محمود وفایی " با اعلام خبر فوق افزود: :  بررسی باستانشناختی شهرستان قلعه گنج از ابتدای ابان ماه جاری به مدت 45 در بخش چاه دادخدا آغاز شده است.

وی اظهار داشت: این بررسی شهرستان قلعه گنج را به لحاظ مطالعات باستانشناختی، مورد شناسایی، مستند سازی و در نهایت ثبت آثار ارزشمند قرار خواهد داد.

وفایی با اشاره به اینکه این بررسی با حضور کارشناسان هیات باستانشناسی در حال انجام است، بیان داشت: در طول یکسال اخیر دو کاوش و سه بررسی در حوزه های جیرفت، فاریاب و قلعه گنج صورت گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در ادامه خاطرنشان کرد: کاوش های باستانشناسی در شهرستان های جنوبی استان کرمان با محوریت جیرفت ادامه خواهد داشت.