به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمد مهدی بلوردی ستاد استانی بازآفرینی شهری در کرمان با اشاره به اینکه 41 شهر استان کرمان دارای بافت فرسوده هستند، افزود: مطالعات 30 شهر از مجموع 71 شهر استان کرمان برای تعیین بافت فرسوده انجام نشده است.

وی بیان کرد: در برنامه مطالعاتی بافت فرسوده شهرهای استان کرمان محلات مورد تاکید شناسایی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با بیان اینکه 534 هزار نفر از مردم شهر کرمان در بافت فرسوده ساکن هستند، گفت:31 سکونتگاه غیر رسمی در شهرهای جیرفت، سیرجان، کرمان و رفسنجان وجود دارد که 33 هزار نفر جمعیت در این سکونتگاه ها زندگی می کنند.

بلوردی به اقدامات شهرداری ها برای بهسازی بافت فرسوده شهری اشاره کرد و گفت: اقداماتی از جمله بازسازی باغ فتح آباد، بازار کرمان، مدرسه حیاتیه و ... در این راستا انجام شده است.