به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدسعید ایزدی ستاد استانی بازآفرینی شهری در کرمان با اشاره به اینکه برنامه ریزی شده تا سطح زندگی در سکونت گاه های غیر رسمی به سطح متوسط شهری ارتقا یابد، ادامه داد: با ارائه تسهیلات برای خرید مسکن در بافت فرسوده تلاش شده که سطح زندگی در این محدوده ها ارتقا یابد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری کشور اظهار کرد: وام های مقاوم سازی بافت های فرسوده با سود چهار درصد تعیین شده است.

وی گفت: تسهیلات بانکی و ردیف های دولتی، همکاری همه دستگاه ها، همکاری بخش خصوصی و جلب کمک  خیران و نیکوکاران برای رفع موضوع چالشی حاشیه نشینی در سطح کشور باید هماهنگ باشند تا تاب آوری در برابر حوادث غیر مترقبه کاهش یابد.

ایزدی با تاکید براینکه امروزه شهرهای کشور از جمله استان کرمان از معضل کیفیت پائین زندگی رنج می برند، گفت: بیش از دو دهه برای حل معضل حاشیه نشینی تلاش شده و به این نتیجه رسیده ایم که برای رفع مشکلات این محدوده ها نباید به صورت یک جانبه به این محدوده ها نگاه کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همکاری و هماهنگی همه دستگاه های ملی و استانی برای حل مشکلات زیست محیطی، اجتماعی، زیرساختی و اقتصادی محلات فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی ضروری است.

وی عنوان کرد: اقدامات آموزشی توانمندسازی نیز برای حل مشکلات محلات فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی مد نظر قرار گرفته است.