به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ در این ابلاغ آمده است :

 همکار گرامی سرکار خانم زهرا امیری

احتراما نظر به تجارب ارزنده و مفید سرکار عالی ، به استناد تصمیمات متخذه کمیته سرمایه انسانی اداره کل به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان منصوب میشوید. امید است با اتکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

دیبا کلانتری

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

 

شایان ذکر است محمودآبادی رئیس اداره ورزش و جوانان سیرجان پس از سال ها خدمت در اداره ورزش و جوانان سیرجان به افتخار بازنشستگی نائل شد.